Реклама

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА в телевизионните канали Планета / Планета HD, Планета Фолк и Planeta 4K

Тарифа за реклама в телевизионните канали Планета / Планета HD, Планета Фолк и Planeta 4K

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 45 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 30 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 15 лв. /за едно излъчване/

Тарифа за реклама само в телевизионния канал Планета Фолк

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 30 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 20 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 10 лв. /за едно излъчване/

Планирането на излъчванията ще бъде изцяло съобразено с желанията на клиента. Посочените цени са без ДДС.

 

 

 

 

 

 

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА “ИЗБОРИ” в телевизионните канали Планета / Планета HD, Планета Фолк и Planeta 4K

 

 Тарифа за реклама в телевизионните канали Планета / Планета HD, Планета Фолк и Planeta 4K за “Избори”

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 45 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 30 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 15 лв. /за едно излъчване/

Тарифа за реклама само в телевизионния канал Планета Фолк за “Избори”

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 30 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 20 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 10 лв. /за едно излъчване/

Планирането на излъчванията ще бъде изцяло съобразено с желанията на клиента. Посочените цени са без ДДС

Апостол Добрев - маркетинг мениджър

02/ 96 56 015, 0879 000 002

apostol@planeta.tv

Файлове във формат PDF:

 

Тарифа за реклама

Тарифа за реклама “Избори “

Договори

Договор за Телевизионна Реклама