Реклама

Тарифа за реклама по “Планета” ТВ, “Планета Фолк” и “Планета HD”

I. ИЗЛЪЧВАНИЯ

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 45 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 30 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 15 лв. /за едно излъчване/

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Планирането на излъчванията ще бъде изцяло съобразено с желанията на клиента.

Посочените цени са без ДДС

 

Тарифа за политическа реклама

 

по “Планета” ТВ, “Планета Фолк” и “Планета HD”

I. ИЗЛЪЧВАНИЯ

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 45 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 30 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 15 лв. /за едно излъчване/

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Планирането на излъчванията ще бъде изцяло съобразено с желанията на клиента.

Посочените цени са без ДДС

 

Апостол Добрев - маркетинг мениджър

02/ 96 56 015

0879 000 002

Тарифа за Реклама - Избори 2019